Türkiye’de Yatırım Yapmak İsteyenlerin Takip Etmesi Gereken Adımlar


Türkiye yabancı yatırımcıları kendine çekmek için pek çok fırsat sunuyor. Türkiye içinde yatırım yapmak isteyen yabancılar için birçok devlet teşviği sunuluyor. Bu teşvikler de yatırımcıların daha verimli ve karlı bir şekilde faaliyet gösterebilmesine imkan sağlıyor.

 Peki Türkiye’de yatırım yapmak isteyenleri izlemesi gereken adımlar neler?

Şirket Kurmak İçin Gereken Resmi Belgeler Nelerdir?
Yabancı bir yatırımcının Türkiye’de şirket kurmak için çeşitli resmi izin ve belgeler alması gerekir.

Ticaret odası kayıt dilekçesi, Ticaret odası kayıt dilekçesi örneği
Kuruluş bildirim formu, Kuruluş bildirim formu örneği
Noter tasdikli şirket ana sözleşmesi, Ana sözleşme örneği
Yabancı ortak gerçek kişi ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti ve potansiyel vergi numarası dökümü, Pasaport örneği
Yabancı ortak tüzel kişi ise apostil şerhini içeren veya Türk konsolosluğundan onaylı şirketin kayıtlı bulunduğu sanayi veya ticaret odasınca veya yetkili mahkemelerce tanzim edilmiş faaliyet belgesi ve sicil özetinin noter onaylı tercümesi,
Kuruluş işlemlerini yürütecek gerçek kişiye verilen noter onaylı tercüme edilmiş vekaletname,
Noter onaylı Yetkililerinin şirket unvanı altında imza beyannamesi (tescil talepnamesi),
Tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontları, Banka dekontu örneği
Sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurumu’nun hesabına yatırıldığını gösteren tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontu, Banka dekontu örneği
Ticaret Odası Kayıt beyannamesi.