Yabancılar Türkiye’de Nasıl İhracat Yapabilir ?


Bildiğiniz gibi Türkiye’de yabancıların şirket kurması ve işletmesi son dönemde yapılan düzenlemeler ile oldukça kolay hale getirildi. Buna göre, Türkiye’de yatırım yapmak isteyen bir yabancı tıpkı bir Türk vatandaşı gibi şirket kuruluşu yaparak serbest pazar koşullarının hakim olduğu Türkiye pazarına giriş yapabilir. Peki ya Türkiye’den ihracat ve e-ihracat yapmak isteyen yabancılar ne yapmalı ?

İlk olarak yabancılar için Türkiye’de şirket kurulumu konseptinden kısaca bahsedelim. Geçmişe oranla son dönemde yabancı yatırımcıların önündeki engeller kaldırılmış, bürokrasi gözle görülür şekilde azaltılmıştır. Bu nedenle son dönemde yabancı yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisi artmaktadır. Gerek genç ve dinamik nüfusuyla, gerekse önemli yatırım teşvikleriyle Türkiye pek çok yatırımcı için oldukça önemli bir pazar haline gelmiştir. Aynı şekilde Türkiye’de üretim yapmak ve hizmet sağlamak isteyen işletmelerin bu sağladıkları ürün ve hizmetleri yurt dışına ihraç edebilmeleri için de gereken şartlar sağlanmıştır. Türkiye’de şirket kurulumu için gereken prosedürleri tamamlayarak faaliyete başlayan işletmeler öncelikli olarak Ekonomi Bakanlığı’nın Yatırım Teşvik Programı’na başvuru yaparak çeşitli teşviklerden faydalanmayı talep edebilir.